Trang chủ - Tải đánh bài Phỏm miễn phí

Tuyển sinh
Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Nhà trường đã, đang và sẽ được đầu tư nhiều dự án để nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Nhà trường hiện có: 48 phòng học và hội trường, 6 phòng máy vi tính, 3 phòng thí nghiệm, 1 xưởng thực hành, 72 phòng ở cho HS-SV. Các phòng học và Hội trường đều được trang bị các thiết bị giảng dạy hiện đại như: Máy chiếu, máy tính, phông chiếu điện tử và các thiết bị âm thanh ánh sáng...

    Thời gian tới nhà trường tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 dự án xây dựng giảng đường, khu là việc cao tầng, xưởng thực hành các nghề nhằm đáp ứng tốt hơn nữa công tác giảng dạy, học tập và quản lý của nhà trường.

cơ sở vật chất 1

cơ sở vật chất 2

Quy hoạch phát triển cơ sở của trường tại Hà Nội trong tương lai.

cơ sở vật chất 8

Quy hoạch phát triển cơ sở của trường tại Vĩnh Phúc trong tương lai.

cơ sở vật chất 3

cơ sở vật chất 4

cơ sở vật chất 5

thư viện sinh viên

cơ sở vật chất 6

nhà ăn sinh viên mới