Trang chủ - Tải đánh bài Phỏm miễn phí

Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

12/10/2023

Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Điểm thi lần 3

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

06/09/2022

Điểm thi lần 1 /Upload/2/09.22.2022 T4 08h00 DS THI NÊN MONG HLCĐ TL L1.xls /Upload/2/11.03.2022 T5 08h30 DS THI CHĐ&NM HLCĐ TL L1 .xls /Upload/2/11.25.2022 T6 13h30 DS THI CHCT HLCĐ TL L1.xls /Upload/2/12.15.2022 T5 08h30 DS THI TRĂC ĐỊA HLCĐ TN L1.xls /Upload/2/01.06.2023 T6...

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

03/06/2022

Điểm thi lần 1 /Upload/04.05.2022 T3 09h30 DS THI SDNLTK&HQ 73X1 TN L1.xls Điểm thi lần 2

Xem chi tiếtXem chi tiết