Trang chủ - Tải đánh bài Phỏm miễn phí

Tuyển sinh
Tài liệu nội bộ

Tài liệu nội bộ

Tài liệu nội bộ

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị, viên chức và người lao động thuộc Trường CĐXD số 1

30/03/2021
Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị, viên chức và người lao động thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 QD 124.pdf Bieu mau.xls Mẫu biểu đánh giá VC 8.1-9.doc  
Xem chi tiếtXem chi tiết

Quy trình ISO đã ban hành

01/11/2015

Quy trình ISO đã ban hành

Xem chi tiếtXem chi tiết

Quy chế thi đua khen thưởng (chính thức)

16/09/2015

Quy chế thi đua khen thưởng (chính thức)

Xem chi tiếtXem chi tiết