Trang chủ - Tải đánh bài Phỏm miễn phí

Tuyển sinh
Giới thiệu thư viện

Giới thiệu thư viện

Giới thiệu thư viện

Thư viện được đặt tại nhà H bao gồm một phòng đọc hơn 100 chỗ ngồi (sách tham khảo, báo, tạp chí đọc tại chỗ, máy tính), một phòng mượn dành cho sinh viên hệ cao đẳng; và một phòng mượn tại tầng 1 nhà K (P1.7) dành cho học sinh hệ Trung cấp.

Số lượng sách đọc hiện nay của Thư viện gần 1.000 tên sách các loại với tổng số 48.000 cuốn. Trong đó sách phục vụ chuyên ngành chiếm 2/3.

Chức năng chính của Thư viện là: Thông tin, giáo dục và giải trí.

Thư viện Trường cao đẳng Xây dựng số 1 luôn mở rộng cửa đón và phục vụ bạn đọc, sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp để tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu của nhà Trường.