Trang chủ - Tải đánh bài Phỏm miễn phí

Tuyển sinh

Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DO TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 THỰC HIỆN

Ngày 22/3/2023, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ thực tại ảo (VR) trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn cấu tạo kiến trúc, trình độ cao đẳng chuyên ngành xây dựng và công nghiệp”, do nhóm nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

//moc.gov.vn/Images/editor/images/MOC/2023/Thang%203/23_3_Nghiem%20thu%20(18).jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Lê Hồng Minh cho biết, trên công trường xây dựng, các bản vẽ kỹ thuật phần lớn dưới dạng 2 chiều. Nếu người thi công hiểu sai, đọc sai bản vẽ sẽ dẫn đến thi công sai thiết kế, mất an toàn xây dựng. Do vậy, trong quá trình giảng dạy sinh viên, các trường đào tạo đều cố gắng đảm bảo tính trực quan và chuyển các mô hình xây dựng từ không gian 3 chiều sang các bản vẽ kỹ thuật dạng 2 chiều cho người học. Khi đó, từ bản vẽ 2 chiều, người học có thể hình dung ngược lại không gian 3 chiều của công trình, thành phần công trình xây dựng trong bản vẽ thiết kế. Để làm được điều đó, cần xây dựng mô hình thực tế của công trình để người học hình dung. Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình thật cần nhiều chi phí, thời gian, tốn diện tích...Để tăng cường trực quan hóa trong quá trình học tập, đặc biệt là trong ngành xây dựng, cần có cách tiếp cận mới để xây dựng mô hình giảng dạy qua việc áp dụng các công nghệ mới. Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thực tại ảo (VR) để đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn cấu tạo kiến trúc, trình độ cao đẳng chuyên ngành xây dựng và công nghiệp là rất cấp thiết.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tích cực tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học. Sản phẩm đề tài ngoài Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ, nhóm cũng hoàn thành mô hình ứng dụng công nghệ VR cùng với bản vẽ 2D, 3D và kịch bản giả lập sử dụng phương pháp giảng dạy mới là “tình huống học tập”. Những sản phẩm này được sử dụng trong giảng dạy và học tập của trường Cao đẳng Xây dựng số 1, có khả năng sử dụng trong các trường Cao đẳng đào tạo chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đều thống nhất với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời đánh giá, kết quả của Nhiệm vụ tuân thủ các quy trình yêu cầu của một nghiên cứu khoa học với các phương pháp nghiên cứu hợp lý, số liệu có tính tin cậy cao; quá trình xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ VR đã được cố vấn, phản biện chặt chẽ của các chuyên gia, các cán bộ lãnh đạo cũng như các giảng viên, giáo viên nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn học cấu tạo kiến trúc; mô hình VR và bản vẽ minh họa mang tính trực quan, khoa học, đa dạng, giúp người sử dụng liên hệ với các môn học chuyên ngành tiếp theo cũng như thực tế xây dựng. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm cần rà soát, biên tập và bố cục lại nội dung Báo cáo hợp lý hơn; bổ sung mô tả quá trình đào tạo theo mô hình VR.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện các sản phẩm của Nhiệm vụ để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Nguồn: